Obsługa sanitarna koncertów w plenerze

Organizacja koncertów plenerowych wymaga zapewnienia odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego. W warunkach ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych problem zapewnienia dostępu do toalet i umywalek mogą rozwiązać stacjonarne sanitariaty, z których na co dzień korzystają klienci ośrodka. W warunkach dużych przestrzeni otwartych niezbędne okazuje się tworzenie mobilnych stref sanitarnych. Ich zadaniem jest grupowanie we wcześniej wyznaczonych do tego celu i oznaczonych miejscach kabin WC, pisuarów oraz stacji mycia rąk. Wyznaczenie stref sanitarnych jest praktyczne i znacząco ogranicza koszty związane z lokowaniem sanitariatów w plenerze.

 

Mobilna strefa sanitarna: Jak powstaje?

W zależności od skali imprezy na danym obszarze można wyznaczyć  jedną lub klika stref sanitarnych. W przypadku festiwali oferujących liczne atrakcje w rozproszonych lokalizacjach bardzo dobrym pomysłem jest wyznaczenie kilku takich stref. Dzięki temu dostęp do toalet jest ułatwiony, a organizator wydarzenia ogranicza do minimum przypadki zanieczyszczania terenu. 

Planując organizację stref sanitarnych warto pamiętać o tym, że mamy pełną dowolność zarządzania ilością kabin WC oraz pozostałego sprzętu sanitarnego, który znajdzie się w danym miejscu. W ten sposób możemy tworzyć większe i mniejsze strefy, które z łatwością odpowiedzą na zróżnicowane potrzeby poszczególnych lokalizacji. 

 

Komu powierzyć planowanie i organizację obsługi sanitarnej koncertów w plenerze?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowy

ch) to organizator wydarzenia jest zobowiązan

y do zapewnienia zaplecza higieniczno-sanitarnego. Obowiązek ten może spełnić samodzielnie (tj. osobiście określając niezbędną liczbę kabin WC i pozostałego sprzętu sanitarnego, jak również jego zgrupowanie w ramach ewentualnych stref sanitarnych) lub korzystając ze wsparcia doświadczonej firmy. 

WC Chatka od lat z sukcesami obsługuje koncerty w plenerze oraz imprezy masowe o charakterze sportowym. Bogate doświadczenie w tym zakresie poparte szeroką ofertą sprzętu na wynajem (zapewniamy wynajem toalet przenośnych, pisuarów dla mężczyzn oraz stacji do mycia rąk) przekłada się na kompleksową obsługę eventów. Klientom pomagamy w projektowaniu i organizacji stref sanitarnych w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom uczestników imprezy. Jednym z rozwiązań, które wprowadziliśmy w celu poprawy wydajności przenośnych sanitariatów to wzbogacenie stref o zewnętrzne pisuary dla mężczyzn PLUTO. Oferowane pisuary pozwalają na ograniczenie kolejek do kabin WC, przy jednoczesnym dłuższym ich zachowaniu w czystości. Ich implementacja wpływa również na wolniejsze tempo wypełniania zbiorników na nieczystości. 

 

Dlaczego warto tworzyć strefy sanitarne? obsluga-sanitarna-koncertow-w-plenerze

Organizatorzy koncertów plenerowych często pytają nas, dlaczego strefy są lepsze od rozstawienia kabin WC w różnych miejscach. Ich podstawową zaletą jest praktyczny charakter i możliwość wygenerowania niemałych oszczędności. Strefy znacząco ograniczają poziom zanieczyszczenia terenu – w zdecydowanej większości przypadków ogranicza się on wyłącznie do obszarów samych stref lub obszarów w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Tworząc strefy sprzęt sanitarny dowozimy do kilku, a nie kilkunastu miejsc, co wpływa na koszty transportu. Jednocześnie w przypadku kilkudniowych festiwali, zacznie łatwiej zapewnić czystość i higienę dedykowanej strefy, niż pojedynczych kabin WC rozrzuconych po całym obszarze. 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)