Obsługa sanitarna koncertów w plenerze

Organizacja koncertów plenerowych wymaga zapewnienia odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego. W warunkach ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych problem zapewnienia dostępu do toalet i umywalek mogą rozwiązać stacjonarne sanitariaty, z których na co dzień korzystają klienci…